Pliki pdf do pobrania i wydrukowania
Strona główna serwisu

gra edukacyjna bingo

Atrakcyjna formuła gry Bingo jest gwarancją świetnej zabawy, podczas której doskonalenie sztuki rozpoznawania poszczególnych strojów polskich przychodzi dzieciom z łatwością i przyjemnością.
Planszę gry tworzą obrazki lalek w dwunastu tradycyjnych strojach polskich.

rekwizyty

Gra z użyciem plansz, po jednej dla każdego gracza i prowadzącego grę, oraz kartoników dla każdego gracza do zaznaczania obrazków na planszy.

plansza gry

Planszę gry tworzą obrazki lalek w dwunastu strojach polskich prezentowanych w naszym serwisie. Pod każdym obrazkiem umieszczona jest nazwa stroju.

W trakcie gry zasłaniamy kartonikami tylko obrazki, nazwy powinny być widoczne.

plansza »

kartoniki

Kartoniki do gry w bingoKartoniki do gry Bingo

Zestaw sześciu obrazków po wydrukowaniu rozcinamy na pojedyncze kartoniki. Podczas gry służyć będą do zaznaczania na planszy wybranych rysunków. Zamiast kartoników możesz użyć pionków lub żetonów.

kartoniki do gry »

↑ do góry

reguły i przebieg gry

wersja podstawowa

Do gry potrzebne będą:
1. plansze (po jednej dla każdego gracza i dla prowadzącego)
2. zestaw sześciu kartoników dla każdego gracza
3. zestaw dwunastu kartoników dla prowadzącego

Przed rozpoczęciem zabawy wybieramy prowadzącego. Rozdajemy uczestnikom zabawy plansze oraz kartoniki (po 6 dla każdego gracza; 12 dla prowadzącego). Prowadzący zasłania na swojej planszy wszystkie obrazki, pozostali zaznaczają na swoich planszach sześć dowolnych strojów, zasłaniając wybrane rysunki kartonikami. Podpisy pod obrazkami (nazwy strojów) powinny być dobrze widoczne.

Podczas gry prowadzący wymienia nazwy strojów w dowolnej kolejności, zdejmując za każdym razem kartonik z obrazka stroju, którego nazwę właśnie powiedział. Jeśli uczestnik gry usłyszy nazwę stroju, który zaznaczył na swojej planszy, może zdjąć kartonik z rysunku. Wygrywa ten, kto pierwszy zdejmie wszystkie kartoniki ze swojej planszy i głośno zawoła: Bingo!

warianty gry

Zasady gry oraz rekwizyty możesz modyfikować, dostosowując je do swoich potrzeb. Oto kilka pomysłów.

Przykład pierwszy. Kartoniki i plansze otrzymują grający, natomiast prowadzący odczytuje nazwy strojów z listy.

Przykład drugi. Prowadzący wymienia nazwę elementu charakterystycznego dla danego stroju (w przypadku stroju podhalańskiego mogą to być kierpce albo cucha). Zadaniem graczy jest odnalezienie stroju, do jakiego należy wymieniona przez prowadzącego rzecz. Prowadzący może posłużyć się kartami z zestawu do gry w Quiz. Na awersie tych kart znajdują się pary lalek w poszczególnych strojach, a na ich odwrocie nazwy czterech elementów ubioru.

karty do gry w Quiz »

↑ do góry

pliki pdf do wydruku

Komplet plików do wydrukowania składa się z trzech arkuszy. Możesz wydrukować tylko te, które odpowiadają Twoim celom i potrzebom. Pliki z rekwizytami gry podajemy w pierwszej kolejności.

Aby pobrać i wydrukować wybrany arkusz, kliknij myszką w jego ikonkę.

Plansza do gry w bingoKartoniki do gry w bingoOpis gry

zawartość plików pdf

• plansza gry
• kartoniki do zasłaniania obrazków na planszy
• instrukcja zabawy

podpowiedzi i wskazówki

Aby poszczególne elementy gry były bardziej wytrzymałe, wydrukuj oba pliki na grubszym papierze. Jeśli wydrukujesz na zwykłym, podklej je kartonem albo kolorowym papierem. Planszę możesz zafoliować.
Zestaw sześciu obrazków z pszczółką Bartkiem rozetnij na pojedyncze kartoniki.

↑ do góryprzejdź do sekcji GRY →


Strój bytomski Strój kaszubski Strój krakowski Strój kujawski Strój kurpiowski Strój lubelski Strój łowicki Strój podhalański Strój szamotulski Strój szlachecki Strój świętokrzyski Strój żywiecki
Stroje narodowe i regionalne Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci Materiały dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli