Pliki pdf do pobrania i wydrukowania
Strona główna serwisu

gra edukacyjna quiz

Przedstawiamy dwie propozycje gier quizowych, które można wykorzystać do utrwalenia i sprawdzenia wiadomości o strojach polskich oraz ich elementach.
Na awersach kart znajdują się obrazki i nazwy strojów, na rewersach nazwy charakterystycznych dla danego stroju elementów.

rekwizyty

Do przeprowadzenia gier quizowych potrzebne będą:
• komplety kart z obrazkami strojów
• karty dodatkowe
• pionki
• pieniążek (zamiast kostki do gry)

karty ze strojami

Karty do QuizuKarty ze strojami

Komplet składa się z dwunastu dwustronnych kart. Na awersach znajdują się obrazki i nazwy strojów, na rewersach - nazwy czterech charakterystycznych dla danego stroju elementów.

karty ze strojami »

karty dodatkowe

Karty dodatkoweZestaw kart dodatkowych

Komplet składa się z trzech kart z poleceniami (DO PRZODU, DO TYŁU, STRATA KOLEJKI) oraz dwu kartoników z napisami START i META.

karty dodatkowe »

pionki

Przygotowanie pionkówPionki do gry

Do gry planszowej potrzebne są pionki, po jednym dla każdego uczestnika. Pionkami mogą być na przykład guziki. Jeśli chcesz wykorzystać w grze pionki przygotowane przez nas, wydrukuj poniższy arkusz.

pionki »

↑ do góry

reguły i przebieg gry

Zestaw kart quizowych można wykorzystać do wielu różnych gier. Tu podajemy dwie propozycje: quiz oraz grę planszową.

Przykład rozłożenia kart w grze Quiz

quiz

Gra z użyciem pieniążka i dwóch kopii kompletu kart ze strojami. Zadaniem uczestników zabawy jest odgadnięcie nazwy stroju na podstawie opisujących go czterech charakterystycznych elementów garderoby.

Karty z pierwszej kopii rozkładamy na stole obrazkami ku górze. Karty z drugiej kopii tasujemy, po czym dzielimy na dwa stosiki (po 6 kart w każdym obrazkami w dół).

Uczestnicy zabawy kolejno rzucają pieniążkiem. Jeśli gracz wyrzuci orła, odpowiada na pytania z prawego stosiku, jeśli reszkę - z lewego. Prowadzący odczytuje głośno słowa z karty, którą wylosował gracz. Po odczytaniu pytania gracz wskazuje kartę z obrazkiem stroju, o jakim mowa w zagadce.

Poprawność odpowiedzi sprawdzamy odwracając wskazaną kartę na drugą stronę. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, gracz otrzymuje punkt. Wygrywa ten, kto zgromadzi najwięcej punktów. Gra kończy się z chwilą, gdy zabraknie kart w stosikach.

karty ze strojami »

Przykład rozłożenia kart w grze planszowej

gra planszowa

Tor gry (planszę) układamy z kompletu kart ze strojami oraz z zestawu kart dodatkowych. Trasę wyścigu możemy dowolnie wydłużać, wykorzystując do zabawy dwie lub więcej kopii kart. Potrzebny będzie także pieniążek oraz pionki (po jednym dla każdego gracza).

Karty tasujemy i rozkładamy na stole w dowolny wzór (karty ze strojami pytaniami ku górze, a karty dodatkowe - obrazkami). Na początku trasy umieszczamy kartę z napisem START, na końcu - kartę z napisem META.

Gracze kolejno rzucają pieniążkiem. Jeśli wyrzucą reszkę, przesuwają swój pionek o jedno pole do przodu, jeśli orła - o dwa pola. Stając na daną kartę odczytują podane na niej nazwy czterech części tajemniczego stroju, po czym odgadują jego nazwę.

Poprawność odpowiedzi sprawdzamy odwracając kartę na drugą stronę. Jeśli gracz podał poprawną odpowiedź, ma prawo do jeszcze jednego rzutu monetą; jesli podał błędną, przekazuje pieniążek nastepnej osobie.

Karty dodatkowe urozmaicają grę. Jeśli gracz stanie na którejś z nich, może na przykład stracić kolejkę, uzyskać prawo do przesunięcia się o jedno pole do przodu lub być zmuszonym do cofnięcia się o jeden krok.

Wygrywa ten, kto pierwszy przejdzie całą trasę.

karty ze strojami »
karty dodatkowe »
pionki »

↑ do góry

pliki pdf do wydruku

Komplet plików do wydrukowania składa się z czterech arkuszy. Możesz wydrukować tylko te, które odpowiadają Twoim celom i potrzebom. Pliki z rekwizytami gry podajemy w pierwszej kolejności.

Aby pobrać i wydrukować wybrany arkusz, kliknij myszką w jego ikonkę.

Karty do QuizuKarty dodatkowePrzygotowanie pionkówPropozycje gier, przygotowanie kart do zabawy

zawartość plików pdf

• karty (na awersie obrazek i nazwa stroju, na rewersie nazwy elementów stroju)
• komplet kart dodatkowych z poleceniami (np.: do przodu, do tyłu)
• zestaw pionków do gry, opis przygotowania
• opis przygotowania kart do gry, propozycje gier z użyciem kart

podpowiedzi i wskazówki

Przygotowanie kart i pionków do gry nie jest skomplikowaną czynnością i nie zajmie dużo czasu. Młodszym dzieciom powinni w tym zadaniu pomóc dorośli.

przygotowanie kart

Po wydrukowaniu rozetnij arkusz na cztery dwustronne karty, każdą złóż na pół, po czym sklej.

Karty do gry

przygotowanie pionków

Po wydrukowaniu rozetnij arkusz na dwustronne paski. Następnie każdy pasek złóż na pół. Dolne zakładki każdej połówki zagnij do środka i sklej. Gotowy pionek ma kształt piramidki.

Pionki do gry

↑ do góryprzejdź do sekcji GRY →


Strój bytomski Strój kaszubski Strój krakowski Strój kujawski Strój kurpiowski Strój lubelski Strój łowicki Strój podhalański Strój szamotulski Strój szlachecki Strój świętokrzyski Strój żywiecki
Stroje narodowe i regionalne Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci Materiały dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli