Gry i zabawy online
Strona główna serwisu

pliki pdf

Tu w jednym miejscu znajdziesz wszystkie materiały do wydrukowania udostępniane w poszczególnych sekcjach działu Gry i zabawy.

memo

Aby pobrać i wydrukować wybrany plik, kliknij myszką w jego ikonkę.

Komplet kart z lalkami w strojach polskichWygląd kart

Zawartość pliku. Trzy arkusze z kompletem dwustronnych kart (na awersie para w danym stroju).

podpowiedzi i wskazówki

Po wydrukowaniu, wycięciu, odpowiednim złożeniu i sklejeniu (szczegółowa instrukcja w sekcji Przygotowanie kart) karty można wykorzystać do wielu gier i zabaw dydaktycznych. W sekcji Propozycje gier znajdziesz kilka pomysłów, tutaj podajemy opis prostej gry pamięciowej w wersji dla dzieci młodszych.

Para kart

GRA MEMO
Gra z użyciem dwóch kopii kompletu kart z obrazkami lalek w dwunastu różnych strojach polskich. Zadaniem uczestników zabawy jest odnalezienie par identycznych obrazków.

zasady gry

Karty kładziemy obrazkiem w dół. Pierwszy gracz odwraca dwie karty. Jeśli pasują do siebie, zatrzymuje karty, otrzymuje punkt i prawo do odkrycia następnych kart. Jeśli karty nie pasują do siebie, odkłada je na miejsce obrazkiem w dół.
Pozostałe dzieci starają się zapamiętać pozycję odkrywanych wcześniej kart, by łatwiej znaleźć pary. Wygrywa ten, kto zgromadzi najwięcej par.

↑ do góry

znajdź pary

Aby pobrać i wydrukować wybrany plik, kliknij myszką w jego ikonkę.

Kartoniki do gier dydaktycznychKartoniki dogier dydaktycznychKartoniki dydaktyczne

Zawartość plików. Każdy plik składa się z dwóch arkuszy. Plik pierwszy - komplet dwustronnych kartoników z obrazkamii strojów na awersie i z żółtymi kwiatkami na rewersie. Plik drugi - komplet dwustronnych kartoników z nazwami strojów na awersie i z białymi kwiatkami na rewersie.

podpowiedzi i wskazówki

Po wydrukowaniu, wycięciu, odpowiednim złożeniu i sklejeniu (szczegółowa instrukcja w sekcji Przygotowanie kart) kartoniki można wykorzystać do wielu gier i zabaw dydaktycznych. W sekcji Propozycje gier znajdziesz kilka pomysłów, tutaj podajemy opis gry polegającej na łączeniu kartoników w pary (dopasowanie nazwy stroju do obrazka).

Para kartoników

GRA ZNAJDŹ PARY
Każdy gracz otrzymuje po dwa zestawy kartoników:
• zestaw kartoników z obrazkami strojów
• zestaw kartoników z nazwami strojów.

zasady gry
Uczestnicy rozkładają przed sobą otrzymane kartoniki i próbują ułożyć je w pary. Parę tworzą: kartonik z obrazkiem stroju oraz kartonik z jego nazwą.
Wygrywa ten, kto poprawnie i najszybciej wykona zadanie.

↑ do góry

duety

Aby pobrać i wydrukować wybrany plik, kliknij myszką w jego ikonkę.

Komplet kart z lalkami w strojach męskichKomplet kart z lalkami w strojach damskichWygląd kart

Zawartość plików. Komplet kart z lalkami w dwunastu strojach męskich, komplet kart z lalkami w dwunastu strojach damskich.

podpowiedzi i wskazówki

Po wydrukowaniu, wycięciu, odpowiednim złożeniu i sklejeniu (szczegółowa instrukcja w sekcji Przygotowanie kart) karty można wykorzystać do wielu gier i zabaw dydaktycznych. W sekcji Propozycje gier znajdziesz kilka pomysłów, tutaj podajemy opis gry pamięciowej w wersji dla dzieci, które potrafią już rozponawać poszczególne stroje polskie.

Para kart

GRA DUETY
Każdy uczestnik (lub grupa, jeśli w zabawie bierze udział więcej osób) otrzymuje zestaw kart z lalkami w strojach męskich i zestaw kart z lalkami w strojach damskich. Karty przed rozdaniem należy dokładnie potasować.

zasady gry

Zadaniem uczestników zabawy jest łączenie otrzymanych kart w pary. Parę (duet) tworzą karty z lalkami w odpowiadających sobie strojach męskich i damskich (np.: Pola w stroju łowickim i Lech w stroju łowickim).
Wygrywa ten, kto poprawnie i najszybciej wykona zadanie.

↑ do góry

zgadywanka

Aby pobrać i wydrukować wybrany plik, kliknij myszką w jego ikonkę.

Karty do gier dydaktycznychWygląd kart

Zawartość pliku. Trzy arkusze z kompletem dwustronnych kart (na awersie para w danym stroju i jego nazwa, na rewersie nazwy czterech charakterystycznych dla danego stroju elementów).

podpowiedzi i wskazówki

Po wydrukowaniu, wycięciu, odpowiednim złożeniu i sklejeniu (szczegółowa instrukcja w sekcji Przygotowanie kart) karty można wykorzystać do wielu gier i zabaw dydaktycznych. W sekcji Propozycje gier znajdziesz kilka pomysłów, tutaj podajemy opis gry polegającej na odgadywaniu nazwy stroju na podstawie krótkiego opisu.

GRA ZGADYWANKA
Gra z użyciem dwóch kompletów kart i drobnej monety.
zasady gry
Karty z pierwszego kompletu układamy w dowolny wzór obrazkami ku górze. Karty z drugiego kompletu dzielimy na dwa równe stosiki (karty układamy pytaniami ku górze).
Uczestnicy zabawy kolejno rzucają monetą. Jeśli gracz wyrzuci orła, odpowiada na pytania z prawego stosiku, jesli reszkę - z lewego.
Po odczytaniu pytania należy wskazać kartę z obrazkiem stroju, o jakim mowa w zagadce. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa, gracz otrzymuje punkt. Wygrywa ten, kto zgromadzi najwięcej punktów.

Przykład rozłożenia kart

↑ do góry

ubieranki

Aby pobrać i wydrukować wybrany plik z lalkami, kliknij myszką w jego ikonkę.

Papierowa lalka LechPapierowa lalka Pola

Polę i Lecha możesz ubierać na dwa sposoby: w gotowy strój skompletowany przez nas (sposób łatwiejszy) lub samodzielnie zestawiając ubrania (sposób nieco trudniejszy).

bytomski

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

kaszubski

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

krakowski

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

kujawski

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

kurpiowski

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

lubelski

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

łowicki

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

podhalański

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

szamotulski

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

szlachecki

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

świętokrzyski

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

żywiecki

• męski komplet• męski do skompletowania• damski komplet• damski do skompletowania

↑ do góry

↑ do góry


Strój bytomski Strój kaszubski Strój krakowski Strój kujawski Strój kurpiowski Strój lubelski Strój łowicki Strój podhalański Strój szamotulski Strój szlachecki Strój świętokrzyski Strój żywiecki
Stroje narodowe i regionalne Gry i zabawy edukacyjne dla dzieci Materiały dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli