Strój bytomski

Zagadki ze strojem bytomskim

Sprawdź wiedzę o stroju bytomskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój bytomski.

Strój bytomski. Zagadki dla dzieci