strój bytomski
zagadki

zagadki ze strojem bytomskim


Sprawdź wiedzę o stroju bytomskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój bytomski.