strój kaszubski
ubieranka

ubieranka ze strojem kaszubskim


Nasza ubieranka to nie tylko dobra zabawa. Podczas ubierania Poli i Lecha poznasz wybrane elementy stroju kaszubskiego i dowiesz się ciekawostek na ich temat. Efekty swojej pracy możesz wydrukować.

Ubieranka dostępna jest również w formie plików pdf.


Strój kaszubski. Gra edukacyjna ubieranka

Rozpoczęcie gry

Zabawę rozpoczynamy używając przycisku Start. Na planszy pojawi się menu główne rozdzielone na dwie części: lewa (zielona) przeznaczona jest do zabawy z Lechem, prawa (żółta) do zabawy z Polą.

Przycisk Zamknij menu zamyka okna z przyciskami obsługującymi ubierankę.

Użycie przycisku Rozwiń menu powoduje powrót do menu głównego.

Menu główne

Zakładka ciało otwiera okno, w którym - klikając w odpowiednie ikonki - zmieniamy kolor skóry, włosów, oczu i ust Poli lub Lecha.

Zakładka strój rozwija po prawej stronie ekranu dodatkowe menu z ikonkami poszczególnych elementów stroju.

Przyciski ze znakami plus (+) i minus (-) służą do powiększania lub zmniejszania ubieranych postaci.

Efekty pracy możemy wydrukować, używając przycisku z ikonką drukarki.

Menu strój

Elementy garderoby wybieramy z obrazkowego menu po prawej stronie planszy, klikając w ich ikonki.

Daną rzecz możemy zdjąć, używając zakładki zdejmij, lub ponownie nałożyć, korzystając z zakładki załóż.

Kiedy na sylwetce pojawia się wybrany element garderoby, na ekranie wyświetla się nowe okno. Tu zmieniamy kolor ubrania, klikając w odpowiednie ikonki.

Zabawę urozmaicą nam ciekawostki na temat poszczególnych części ubioru.

Okno zamykamy klknięciem w zakładkę zamknij, a menu obrazkowe - klikając w zakładkę strój x w menu głównym.

Opcje dodatkowe

Po lewej stronie ekranu gry znajduje się kolumna kwadratowych przycisków.

Kliknięcie myszką w kwadrat ze znakiem zapytania otwiera okno pomocy.

Pozostałe przyciski umożliwiają zmianę tła zabawy (dzień słoneczny, dzień pochmurny, gwiaździsta noc, zamglone tło).

Z Polą i Lechem możesz bawić się także po wyłączeniu komputera. Przygotowaliśmy dla Ciebie wersję ubieranki w postaci plików pdf do pobrania i wydrukowania.