strój krakowski
zagadki

zagadki ze strojem krakowskim


Sprawdź wiedzę o stroju krakowskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój krakowski.