Strój kujawski

Gra memo ze strojem kujawskim

W trakcie gry kolejno odkrywasz po dwa obrazki, klikając myszką w dowolnie wybrane karty. Jeśli obrazki nie są takie same, zostają ponownie zakryte. Kiedy znajdziesz wszystkie pary, usłyszysz fragment kujawiaka i dowiesz się, w dziełach którego z polskich kompozytorów można usłyszeć muzykę Kujaw.

Gra memo ze strojem kujawskim
Strój kujawski Chopin. Kujawiaki

Kujawiaki Chopina

Kujawiak to jeden z naszych tańców narodowych. Rzewna melodia przeplatana skocznym, zadziornym tempem mazurka nadaje mu niepowtarzalny urok. Niektórzy mówią, że melodia tego tańca odzwierciedla kujawski krajobraz - szeroki i spokojny. Kujawiacy nazywają swój taniec kolebanym, śpiącym, gładkim lub okrągłym. Na oryginalność muzyki kujawskiej zwrócił uwagę Fryderyk Chopin. Większość mazurków Chopina to właśnie kujawiaki. Komponował je niemal przez całe życie, od około 1825 r. (miał wtedy 15 lat) aż do 1849. Elementy kujawiaka można odnaleźć też w innych jego utworach, na przykład w Fantazji na tematy polskie.

słowniczek obrazkowy

W grze pojawiły się obrazki przedstawiające sześć elementów stroju kujawskiego. Czy znasz ich nazwy?

Strój kujawski. Gorset

gorset

Strój kujawski. Kabat

kabat

Strój kujawski. Katanka

katanka

Strój kujawski. Kiereja

kiereja

Strój kujawski. Kopka

kopka

Strój kujawski. Zapaska

zapaska