strój kujawski
zagadki

zagadki ze strojem kujawskim


Sprawdź wiedzę o stroju kujawskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój kujawski.