Strój kujawski

Zagadki ze strojem kujawskim

Sprawdź wiedzę o stroju kujawskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój kujawski.

Strój kujawski. Zagadki dla dzieci