strój kurpiowski
zagadki

zagadki ze strojem kurpiowskim


Sprawdź wiedzę o stroju kurpiowskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój kurpiowski.