strój łowicki
zagadki

zagadki ze strojem łowickim


Sprawdź wiedzę o stroju łowickim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój łowicki.