Strój lubelski

Zagadki ze strojem lubelskim

Sprawdź wiedzę o stroju lubelskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój lubelski.

Strój lubelski. Zagadki dla dzieci