Strój bytomski

Strój bytomski, zwany też rozbarskim, jest najbardziej znanym strojem ludowym Górnego Śląska. Zwyczaj noszenia tego stroju zachował się do lat siedemdziesiątych XX wieku. Poznaj z nami ten piękny strój!

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Interaktywny słowniczek, rymowanka-zgadywanka, gry i zabawy online oraz materiały do pobrania i wydrukowania.

Dzieciom w poznawaniu stroju bytomskiego towarzyszą Tosia i Bartek.

Strój bytomski. Baza wiedzy dla dzieci

Klasy starsze szkoły podstawowej

Barwne plansze, zwięzły opis i szczegółowy leksykon stroju, ciekawostki regionalne, interaktywne ćwiczenia i quizy oraz pakiet materiałow edukacyjnych do pobrania i wydrukowania.

Uczniom w poznawaniu stroju bytomskiego towarzyszą Pola i Lech.

Strój bytomski. Baza wiedzy dla uczniów