Stroje polskie. Grafiki dla starszych dzieci

Pola i Lech w strojach polskich

W poznawaniu polskich strojów regionalnych i narodowych towarzyszą dzieciom Pola i Lech. Nasi bohaterowie pojawiają się też w interaktywnych grach i w materiałach pdf. Poniżej znajdziesz ilustrowany wykaz zawierający łącza do działów ze zbiorami grafik z Polą i Lechem w wybranym stroju.

Tradycyjne stroje polskie