stroje polskie
Pola i Lech

Pola i Lech w strojach polskich


W poznawaniu polskich strojów regionalnych i narodowych towarzyszą dzieciom Pola i Lech. Nasi bohaterowie pojawiają się też w interaktywnych grach i w materiałach pdf. Poniżej znajdziesz ilustrowany wykaz zawierający łącza do działów ze zbiorami grafik z Polą i Lechem w wybranym stroju.