strój świętokrzyski
zagadki

zagadki ze strojem świętokrzyskim


Sprawdź wiedzę o stroju świętokrzyskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój świętokrzyski.