Strój świętokrzyski

Zagadki ze strojem świętokrzyskim

Sprawdź wiedzę o stroju świętokrzyskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój świętokrzyski.

Strój świętokrzyski. Zagadki dla dzieci