Strój szamotulski

Gra memo ze strojem szamotulskim

W trakcie gry kolejno odkrywasz po dwa obrazki, klikając myszką w dowolnie wybrane karty. Jeśli obrazki nie są takie same, zostają ponownie zakryte. Kiedy znajdziesz wszystkie pary, usłyszysz fragment melodii z Wielkopolski oraz dowiesz się, z czego słyną Szamotuły.

Gra memo ze strojem szamotulskim
Strój szamotulski Szamotulski

Z czego słyną Szamotuły

Szamotuły słyną nie tylko z przepięknego stroju ludowego, noszonego niegdyś w tych okolicach, i nie tylko z legendy o nieszczęśliwej Halszce, więzionej przez męża, której duch do dziś błąka się nocami po zamku. Podobno to właśnie w Szamotułach powstał najstarszy, do dziś zachowany, pochodzacy z XV wieku list miłosny napisany po polsku. Z Szamotuł wywodzi się również wybitny kompozytor epoki renesansu - Wacław, nadworny muzyk króla Zygmunta Augusta.

słowniczek obrazkowy

W grze pojawiły się obrazki przedstawiające sześć elementów stroju szamotulskiego. Czy znasz ich nazwy?

Strój szamotulski. Jaka

jaka

Strój szamotulski. Kaftan

kaftan

Strój szamotulski. Spódnik

spódnik

Strój szamotulski. Sznurówka

sznurówka

Strój szamotulski. Trzewiki

trzewiki

Strój szamotulski. Zapaska

zapaska