strój szamotulski
zagadki

zagadki ze strojem szamotulskim


Sprawdź wiedzę o stroju szamotulskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój szamotulski.