Stroje polskie. Łamigłówki edukacyjne pdf

Łamigłówki edukacyjne PDF

Poniżej znajdziesz listę łączy do stron, na których można przeglądać i pobrać interesujące Cię arkusze z łamigłówkami sprawdzającymi wiedzę o strojach polskich. Wygląd naszych łamigłówek możesz sprawdzić na przykładzie zestawu zadań i ćwiczeń do stroju podhalańskiego.

Stroje polskie. Materiały edukacyjne pdf

łamigłówki

Zdobytą na stronach naszego serwisu wiedzę dziecko może sprawdzić poprzez rozwiązanie urozmaiconych łamigłówek. Do wyboru obrazkowe zadania przeznaczone dla młodszych dzieci, oraz krzyżówki i wykreślanki odpowiednie dla starszych. W kolekcji znajdziesz również rymowanki-zgadywanki. Wszystkie zadania podajemy z przykładowymi rozwiązaniami.

materiały edukacyjne pdf do strojów polskich

przykładowy zestaw łamigłówek

Sprawdź na przykładzie zadań i ćwiczeń do stroju podhalańskiego, jak wyglądają nasze łamigłówki. Każdy zestaw składa się z łamigłówek obrazkowych przeznaczonych dla najmłodszych, rymowanek-zgadywanek w dwóch wersjach (dla młodszych i starszych dzieci), oraz zabaw słownych odpowiednich dla starszych uczniów - krzyżówek i wykreślanek.

Przy każdym przykładzie znajdziesz listę łączy do wszystkich zadań danego typu.
Materiały przygotowane do wydruku są plikami w formacie pdf. Do ich przeglądania i drukowania potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.

Przykład: łamigłówki obrazkowe

Proste zadania dla młodszych dzieci, polegające na odszukaniu dwóch takich samych obrazków, lub wskazaniu obrazka ze strojem podhalańskim.

Przykład: rymowanki - zgadywanki

Wybierz strój, który opisuje rymowanka. Zabawne ćwiczenia w rozpoznawaniu stroju podhalańskiego. Dwie wersje do wyboru.

podpowiedzi i wskazówki

Oprócz kart pracy, potrzebne będą nożyczki i klej. Dziecko czyta rymowankę, wybiera strój, następnie wycina kartonik z wybranym strojem i przykleja w odpowiednim miejscu.
Arkusze z rymowankami-zgadywankami możesz wykorzystać w realizacji różnorodnych celów edukacyjnych. W sekcji Zabawy z rymowankami znajdziesz kilka pomysłów.

Przykład: krzyżówki

Stroje narodowe: krzyżówka obrazkowa

Stroje polskie

hasło: Portki

przykład rozwiązania »

Krzyżówka obrazkowa. Odgadnij nazwy strojów pokazanych na obrazkach i wpisz je do diagramu. Następnie odszukaj rozwiązanie, które utworzą litery w niebieskich polach, czytane z góry do dołu. Rozwiązaniem jest nazwa jednego z elementów stroju podhalańskiego.

Stroje regionalne: krzyżówka opisowa

Stroje polskie

hasło: Podhalański

przykład rozwiązania »

Krzyżówka opisowa. Odgadnij wszystkie hasła opisowe i wpisz je do diagramu. Następnie odszukaj rozwiązanie, przenosząc ponumerowane litery w odpowiednie pola na pasku u dołu arkusza.

Krzyzówki pdf dla dzieci

Elementy stroju podhalańskiego

hasło: Górale

przykład rozwiązania »

Krzyżówka obrazkowa. W poziome rzędy diagramu krzyżówki wpisz nazwy rzeczy pokazanych na obrazkach. Litery w niebieskich polach, czytane z góry do dołu, utworzą hasło.

Krzyżówki dla dzieci do wydrukowania

Elementy stroju podhalańskiego

hasło: Parzenica

przykład rozwiązania »

Krzyżówka opisowa. Odgadnij wszystkie hasła opisowe i wpisz je do diagramu. Następnie odczytaj rozwiązanie, które utworzą litery w niebieskich polach, czytane z góry do dołu.

Przykład: wykreślanki

Stroje polskie: wykreślanki z hasłem

Elementy stroju podhalańskiego

przykład rozwiązania »

Zabawa polega na odnalezieniu i wykreśleniu ukrytych w diagramie szesnastu wyrazów (nazwy wybranych elementów stroju podhalanskiego). Lista poszukiwanych słów znajduje się poniżej bloku z literami. Ukryte wyrazy można odczytywać w poziomych rzędach - z lewej do prawej, w pionowych kolumnach - z góry do dołu, a także ukośnie. Dana litera może wchodzić w skład kilku słów.

Wykreślanki pdf do wydrukowania

dwa hasła

hasło 1: Góralski strój podhalański
hasło 2: Strój podhalański

przykład rozwiązania »

W poziomych rzędach każdego diagramu znajdź i wykreśl ukryte wyrazy (w diagramie pierwszym - nazwy strojów polskich, w diagramie drugim - nazwy wybranych elementów stroju podhalańskiego). Pozostałe litery, czytane od lewej strony do prawej, utworzą hasła.