Strój żywiecki

Strój żywiecki. Łamigłówki

Łamigłówki PDF

Wiedzę o stroju żywieckim dziecko może sprawdzić poprzez rozwiązywanie urozmaiconych zadań i ćwiczeń. Do wyboru łamigłówki obrazkowe przeznaczone dla młodszych dzieci, rymowanki-zgadywanki w dwóch wersjach - łatwiejszej i trudniejszej, oraz krzyżówki i wykreślanki odpowiednie dla starszych uczniów.

Aby pobrać i wydrukować wybrany arkusz, kliknij myszką w jego miniaturkę. Materiały przygotowane do wydruku są plikami w formacie pdf. Do ich przeglądania i drukowania potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.

łamigłówki obrazkowe

Proste zadania dla młodszych dzieci, polegające na odszukaniu dwóch takich samych obrazków, lub wskazaniu obrazka ze strojem żywieckim.

rymowanki - zgadywanki

Wybierz strój, który opisuje rymowanka. Zabawne ćwiczenia w rozpoznawaniu stroju żywieckiego. Dwie wersje do wyboru.

podpowiedzi i wskazówki

Oprócz kart pracy, potrzebne będą nożyczki i klej. Dziecko czyta rymowankę, wybiera strój, następnie wycina kartonik z wybranym strojem i przykleja w odpowiednim miejscu.
Arkusze z rymowankami-zgadywankami możesz wykorzystać w realizacji różnorodnych celów edukacyjnych. W sekcji Zabawy z rymowankami znajdziesz kilka pomysłów.

krzyżówki

Strój żywiecki: krzyżówka obrazkowa

Stroje polskie

hasło: Czepek

przykład rozwiązania »

Krzyżówka obrazkowa. Odgadnij nazwy strojów pokazanych na obrazkach i wpisz je do diagramu. Następnie odszukaj rozwiązanie, które utworzą litery w niebieskich polach, czytane z góry do dołu. Rozwiązaniem jest nazwa jednego z elementów stroju żywieckiego.

Strój żywiecki: krzyżówka opisowa

Stroje polskie

hasło: Żywiecki

przykład rozwiązania »

Krzyżówka opisowa. Odgadnij wszystkie hasła opisowe i wpisz je do diagramu. Następnie odszukaj rozwiązanie, przenosząc ponumerowane litery w odpowiednie pola na pasku u dołu arkusza.

Strój żywiecki - krzyzówki dla dzieci

Elementy stroju żywieckiego

hasło: Żywiec

przykład rozwiązania »

Krzyżówka obrazkowa. W poziome rzędy diagramu krzyżówki wpisz nazwy rzeczy pokazanych na obrazkach. Litery w niebieskich polach, czytane z góry do dołu, utworzą hasło.

Krzyżówki dla dzieci do wydrukowania

Elementy stroju żywieckiego

hasło: Łoktusza

przykład rozwiązania »

Krzyżówka opisowa. Odgadnij wszystkie hasła opisowe i wpisz je do diagramu. Następnie odczytaj rozwiązanie, które utworzą litery w niebieskich polach, czytane z góry do dołu.

wykreślanki

Strój żywiecki: wykreślanki z hasłem

Elementy stroju żywieckiego

przykład rozwiązania »

Zabawa polega na odnalezieniu i wykreśleniu ukrytych w diagramie szesnastu wyrazów (nazwy wybranych elementów stroju żywieckiego). Lista poszukiwanych słów znajduje się poniżej bloku z literami. Ukryte wyrazy można odczytywać w poziomych rzędach - z lewej do prawej, w pionowych kolumnach - z góry do dołu, a także ukośnie. Dana litera może wchodzić w skład kilku słów.

Wykreślanki pdf do wydrukowania

dwa hasła

hasło 1: Mieszczański strój żywiecki
hasło 2: Strój żywiecki

przykład rozwiązania »

W poziomych rzędach każdego diagramu znajdź i wykreśl ukryte wyrazy (w diagramie pierwszym - nazwy strojów polskich, w diagramie drugim - nazwy wybranych elementów stroju żywieckiego). Pozostałe litery, czytane od lewej strony do prawej, utworzą hasła.

materiały edukacyjne pdf do stroju żywieckiego