strój żywiecki
zagadki

zagadki ze strojem żywieckim


Sprawdź wiedzę o stroju żywieckim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój żywiecki.