strój kaszubski
zagadki

zagadki ze strojem kaszubskim


Sprawdź wiedzę o stroju kaszubskim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój kaszubski.