stroje polskie
Tosia i Bartek

Tosia i Bartek w strojach polskich


W poznawaniu polskich strojów regionalnych i narodowych towarzyszą dzieciom Tosia i Bartek. Nasi bohaterowie pojawiają się też w interaktywnych grach i w materiałach pdf. Poniżej znajdziesz ilustrowany wykaz zawierający łącza do działów ze zbiorami grafik z Tosią i Bartkiem w wybranym stroju.