Strój lachowski

Barwny, bogaty w zdobienia i misterne hafty odświętny strój Lachów Sądeckich jest jednym z najdroższych i najpiękniejszych ubiorów ludowych w Polsce. Łączy w sobie elementy stroju góralskiego i krakowskiego. Poznaj z nami ten piękny strój!

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Interaktywny słowniczek, rymowanka-zgadywanka, gry i zabawy online oraz materiały do pobrania i wydrukowania.

Dzieciom w poznawaniu stroju lachowskiego towarzyszą Tosia i Bartek.

Strój lachowski. Baza wiedzy dla dzieci

Klasy starsze szkoły podstawowej

Barwne plansze, zwięzły opis i szczegółowy leksykon stroju, ciekawostki regionalne, interaktywne ćwiczenia i quizy oraz pakiet materiałow edukacyjnych do pobrania i wydrukowania.

Uczniom w poznawaniu stroju lachowskiego towarzyszą Pola i Lech.

Strój lachowski. Baza wiedzy dla uczniów