strój szlachecki
zagadki

zagadki ze strojem szlacheckim


Sprawdź wiedzę o stroju szlacheckim, rozwiązując nasze zagadki! W obrazkowym quizie należy rozpoznać i odpowiednio nazwać wybrane elementy stroju, natomiast w rymowance - wybrać z czterech obrazków rysunek przedstawiający strój szlachecki.