Strój szlachecki

W dawnych czasach Polska oprócz Węgier była jedynym krajem w Europie, gdzie nie tylko lud, lecz i wyższe warstwy społeczne miały swój tradycyjny ubiór. Był nim noszony przez szlachtę dostojny, bogato zdobiony, paradny strój kontuszowy. Poznaj go razem z nami!

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Interaktywny słowniczek, rymowanka-zgadywanka, gry i zabawy online oraz materiały do pobrania i wydrukowania.

Dzieciom w poznawaniu stroju szlacheckiego towarzyszą Tosia i Bartek.

Strój szlachecki. Baza wiedzy dla dzieci

Klasy starsze szkoły podstawowej

Barwne plansze, zwięzły opis i szczegółowy leksykon stroju, ciekawostki regionalne, interaktywne ćwiczenia i quizy oraz pakiet materiałow edukacyjnych do pobrania i wydrukowania.

Uczniom w poznawaniu stroju szlacheckiego towarzyszą Pola i Lech.

Strój szlachecki. Baza wiedzy dla uczniów