Strój szamotulski

Strój szamotulski, jeden z najpiękniejszych ubiorów ludowych Wielkopolski, urzeka elegancją kolorów. W okresie zaborów był oznaką polskości. Dziś możemy go podziwiać podczas koncertów i przeglądów folklorystycznych zespołów ludowych. Poznaj go razem z nami!

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Interaktywny słowniczek, rymowanka-zgadywanka, gry i zabawy online oraz materiały do pobrania i wydrukowania.

Dzieciom w poznawaniu stroju szamotulskiego towarzyszą Tosia i Bartek.

Strój szamotulski. Baza wiedzy dla dzieci

Klasy starsze szkoły podstawowej

Barwne plansze, zwięzły opis i szczegółowy leksykon stroju, ciekawostki regionalne, interaktywne ćwiczenia i quizy oraz pakiet materiałow edukacyjnych do pobrania i wydrukowania.

Uczniom w poznawaniu stroju szamotulskiego towarzyszą Pola i Lech.

Strój szamotulski. Baza wiedzy dla uczniów