Strój kujawski

Strój kujawski, szyty z jedwabiu i cennego sukna, dostojny w formie i kolorystyce, wzorowany jest na szlacheckim. Z użycia wyszedł sto lat temu. Dziś odtwarzany jest na potrzeby muzeów i zespołów folklorystycznych. Poznaj z nami ten piękny strój!

Przedszkole i nauczanie wczesnoszkolne

Interaktywny słowniczek, rymowanka-zgadywanka, gry i zabawy online oraz materiały do pobrania i wydrukowania.

Dzieciom w poznawaniu stroju kujawskiego towarzyszą Tosia i Bartek.

Strój kujawski. Baza wiedzy dla dzieci

Klasy starsze szkoły podstawowej

Barwne plansze, zwięzły opis i szczegółowy leksykon stroju, ciekawostki regionalne, interaktywne ćwiczenia i quizy oraz pakiet materiałow edukacyjnych do pobrania i wydrukowania.

Uczniom w poznawaniu stroju kujawskiego towarzyszą Pola i Lech.

Strój kujawski. Baza wiedzy dla uczniów